Now showing items 1-1 of 1

  • Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů 

    Juránek, Roman
    Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost ...