Now showing items 1-5 of 5

 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Weber, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností veřejného stavebního projektu. Pro určení efektivnosti se vychází z analýzy užitků a nákladů. Metoda užitků a nákladů porovnává ekonomické finanční toky a hodnotí ...
 • Ekonomické hodnocení projektů silniční infrastruktury v České republice a na Slovensku 

  Čajová, Mária
  Tato diplomová práce zpracovává problematiku ekonomického zhodnocení projektů silniční infrastruktury v České Republice a na Slovensku. V analytické části je řešena metodika obou krajin, analyzuje se diverzita, dále jsou ...
 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Nováková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Ilková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného projektu. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, definuje fáze životního cyklu projektu, popisuje metody hodnocení veřejných projektů ...