Now showing items 1-2 of 2

  • A Quasi-Lumped Element Series Array Resonator Antenna 

    Olokede, S. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
    This paper presents a 6-element series array quasi-lumped element resonator antenna. The proposed antenna employs an interdigital capacitor in parallel with a straight strip conductor whose centre finger is shorted across ...
  • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

    Ryšavý, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...