Now showing items 1-2 of 2

  • Methods of testing the properties of fibre-cement composites 

    Bodnárová, Lenka; Hoško, Marek; Martinec, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
    The paper deals with process of manufacturing the fibre-cement materials and methods of testing their climatic performance. Basic raw materials for production fibre-cement sheets are cement, cellulose fibers, reinforcing ...
  • Zjišťování a specifikace neodstranitelných vad a poruch staveb 

    Tesaříková, Martina
    Diplomová práce se věnuje problematice zjišťování a specifikace neodstranitelných vad a poruch se zaměřením na vlhkost. Cílem mé práce je obecně vysvětlit, co je to vada a porucha, co je jejich příčinou, a celkově tuto ...