Now showing items 1-7 of 7

 • Hnací ústrojí tříválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Košař, Miroslav
  Cílem této práce je návrh hnacího ústrojí hvězdicového zážehového motoru ve dvou variantách konstrukčního uspořádání, pevnostní analýza vybraných dílů pomocí MKP, případná optimalizace vybraných dílů a stanovení bezpečnosti ...
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Konstrukce klikových hřídelí 

  Tetour, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním provedením klikových hřídelí u spalovacích motorů a porovnáním jednotlivých konfigurací automobilových motorů. Dále se věnuje technologii výroby a povrchovým úpravám klikových ...
 • Snižování třecích ztrát kontaktních dvojic 

  Novotný, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanické účinnosti kontaktních dvojic v aplikaci na klikový mechanismus spalovacího motoru. Úvodní část pojednává o účinnosti spalovacího motoru jako celku, dále pak popisuje ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru 

  Bůžek, Václav
  Práce se věnuje návrhu hnacího ústrojí čtyřdobého řadového čtyřválcového vznětového motoru a analýze vlastního a vynuceného torzního kmitání klikové hřídele pro zjištění vhodných parametrů viskózního tlumiče torzních kmitů. ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologii zalomeného hřídele 

  Sonberger, Vít
  Práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby skládaného zalomeného hřídele. Spočívá ve volbě nástrojů, volbě a optimalizaci řezných podmínek a návrhu technologických postupů pro výrobu jednotlivých součástí a ...
 • Zážehový motor pro malá osobní vozidla 

  Fáber, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo ze zadaných parametrů válcové jednotky stanovit průběhy sil v klikovém mechanismu. Dále byl proveden návrh možného vyvážení klikového mechanismu s použitím jedné vyvažovací hřídele. Byly ...