Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza a zpracování naměřených dat z nárazových zkoušek 

  Klein, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek, se zaměřením na boční nárazy. V úvodu práce jsou uvedeny všechny, dnes běžně ve světě prováděné, nárazové zkoušky vozidel a jejich vzájemné porovnání na základě ...
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

  Mikulášková, Lucie
  V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...
 • Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle 

  Švancara, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje ...
 • Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím 

  Coufal, Tomáš; Semela, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This article presents an executed frontal small overlap crash test of two vehicles moving at a speed of approximately 43 km/h with the emphasis on the resulting crash parameters for application in traffic accident analyses. ...
 • Zařízení pro tažení vozidel při crashtestech 

  Šmalec, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zařízení pro tažení vozidel při crashtestech. Pojednává o tom, co to crashtest je a přibližuje některé nezávislé organizace zaměřené na bezpečnost. Dále se zabývá možnostmi pohonu zařízení ...