Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nabídky úvěrových služeb ve vybraných finančních institucích v České republice 

  Malá, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování účelových spotřebitelských úvěrů (vázaných na koupi zboží či služby) pro fyzické osoby nabízené nebankovními společnostmi. Na základě zjištěných preferencí spotřebitelů a analýzy ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, které v současnosti nabízí komerční banky, družstevní záložny a nebankovní úvěrové instituce. Analyzuje a srovnává tyto produkty prostřednictvím předem stanovených kriterií ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Komparace podnikatelských úvěrů UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank 

  Brázdilová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci podnikatelských úvěrů, konkrétně kontokorentních úvěrů, společnosti UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank na základě stanovených kritérií. Teoretická část se zabývá ...
 • Konkurenční prostředí v oblasti spotřebitelských úvěrů 

  Peňáz, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování nepodnikajících fyzických osob v České republice. Zaměřuje se na analýzu spotřebitelských úvěrů nabízených vybranými bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které ...
 • Možnosti úvěrování právnických osob obchodními bankami a družstevními záložnami v soudobých podmínkách ČR 

  Vývoda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi úvěrování právnických osob bankovními institucemi a družstevními záložnami. Zaměřuje se přitom na nabídku úvěrových produktů těchto institucí a její následné porovnání. Výsledkem práce ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Bohatá, Jolana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Plháková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení na území České republiky. Konkrétně je analyzováno využití hypotečního úvěru a stavebního spoření. Oportunitně je v úvahu brána i možnost nájemného bydlení, ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Pecová, Zuzana
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování vlastního bydlení v České republice. Specializuje se na financování developerského projetu pro konkrétní fyzickou osobu podnikatele. Dále se zaměřuje na jednotlivé druhy ...
 • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

  Camfrla, Vlastimil
  Vypracovaná bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje činnosti podniku. Prezentuji v ní projekt rozšiřující obor působnosti zkoumané společnosti o další činnosti. Práce bude sloužit jako podkladová ...
 • Podnikatelský záměr 

  Camfrla, Pavel
  Tato diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského záměru. Posuzuji v této práci možnosti budoucího rozvoje společnosti CAMFI s.r.o. v návaznosti na její současnou situaci. Výsledky této práce budou ...
 • Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva 

  Pantlíková, Radka
  Diplomová práce "Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva" je zaměřena na jednotlivé kroky a postupy při rekonstrukci bytového domu. Prioritou práce bylo věnovat pozornost výběru dodavatelských firem ...
 • Úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty 

  Peňáz, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá komparací bank, družstevních záložen a nebankovních úvěrových společností. Zaměřuje se na vzájemné porovnání těchto tří skupin z hlediska nabídky úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. Uvedená ...
 • Úvěruschopnost klienta u nebankovního subjektu 

  Kindl, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob nebankovními subjekty v současné situaci České republiky. Zaměřuje se především na systém posuzování fyzických osob nebankovní společností a stanovení úvěruschopnosti ...
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Využití úvěru a leasingu při pořízení majetku 

  Němcová, Radka
  Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou forem financování majetku. V teoretické části jsou charakterizovány úvěr, leasing, jejich výhody, nevýhody a představeny vybrané metody srovnání a ukazatele finanční analýzy. V ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniků 

  Krčál, Šimon
  Bakalářská práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů financování by bylo nejefektivnější pořízení potřebného vybavení pro danou firmu. Detailněji se zabývá analýzou produktů leasingových společností a bankovních ...
 • Výběr vhodné formy financování nemovitosti 

  Krnáč, Jan
  Cílem diplomové práce na téma „Výběr vhodné formy financování nemovitosti“ je porovnání různých forem moţného externího financování nemovitosti určené k výkonu podnikatelské činnosti. Na konkrétním případu proti sobě staví ...