Now showing items 1-2 of 2

  • Financování revitalizace panelového domu 

    Gryga, Robert
    Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
  • Návrh financování zateplení bytového domu 

    Ratkovská, Lenka
    Práce „Návrh financování zateplení bytového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu, analýzou nabídek na Českém trhu a navržením optimálního způsobu investování. V teoretické části jsou popsány ...