Now showing items 1-3 of 3

 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

  Gazda, Silvester
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...
 • Výroba navržené kvadrakoptéry metodou rapid prototyping 

  Melša, Jan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce a výroba prototypu kvadrokoptéry pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping - metodou Fused Deposition Modeling. V práci je popsán proces, kterým musí vyráběný prototyp projít ...