Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh monitoringu kritické komunikační infrastruktury pro energetickou společnost 

    Ševčík, Michal
    Diplomová práce se zabývá monitoringem kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a mapovaním sítě v energetice. Cílem je vytvořit analytické prostředí pro zpracování logů dané sítě, zmapovat nejkritičtější ...
  • Správa uživatelů jako zdroje rizik 

    Pospíšil, Petr
    Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidského faktoru, především u KII a VIS. Práce se zabývá analýzou nejčastějších hrozeb spojených s uživateli a návrhem možného řešení snížení dopadů. Nedílnou součástí výstupu ...