Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikání na Chorvatském trhu 

    Nešporová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá návrhem na vybudování a provoz turistického areálu v Chorvatsku. V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny důležité pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Praktická ...
  • Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice 

    Obertíková, Sandra
    Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezidentů Evropské unie v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky zdanění rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost ...