Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace kryptografie pomocí GPU 

    Potěšil, Josef
    V této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, ...
  • RedirFS - aplikace na šifrování dat 

    Zůna, Pavel
    Tato práce se v prvé řadě zaměřuje na návrh a implementaci šifrovacího filtru pro Redirecting Filesystem Framework (dále jen RedirFS) v podobě modulu linuxového jádra. Zpočátku se věnuje problematice kryptografie a šifrování. ...