Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikační rozhraní pro práci s netflow daty 

    Šoltés, Miroslav
    Táto diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rozhraní pro práci s daty NetFlow. Obsahuje teoretický rozbor způsobu monitorování sítě za pomocí IP Flow, popis nástroje nfdump a jeho způsob ukládání dat ...
  • Libyang - modul pro Python 3 

    Sedlák, David
    Bakalářská práce se zabývá interakcí jazyků C a Python 3. Hlavním cílem bylo vytvoření  uživatelsky přívětivého Python 3 rozhraní pro knihovnu libyang2, která své základní rozhraní poskytuje v jazyce C. Výsledné Python 3 ...