Now showing items 1-5 of 5

 • Calcium and fluorine signals in HS-LEIS for CaF2(111) and powder-Quantification of atomic surface concentrations using LiF(001), Ca, and Cu references 

  Průša, Stanislav; Bábík, Pavel; Mach, Jindřich; Strapko, Tomáš; Šikola, Tomáš; Brongersma, Hidde H. (AIP Publishing, 2020-12-01)
  The powder of CaF2 has been proposed as a practical reference for the quantitation of Ca and F in low energy ion scattering (LEIS) analysis. It is chemically inert, easy to clean, and inexpensive. LEIS is extremely surface ...
 • High Temperature Deformation Mechanisms 

  Heczko, Milan
  Dvě pokročilé vysoce legované austenitické oceli s Fe-Ni-Cr matricí byly studovány za podmínek nízkocyklové únavy jak za pokojové tak vysoké teploty. Široká škála experimentálních a charakterizačních nástrojů byla použita ...
 • Indexy znečištění pro hodnocení půd 

  Satola, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných těžkých kovů v půdách, jež jsou vystaveny dlouhodobému působení kontaminantů z hutního průmyslu v lokalitách Třinec a Ostrava. K posouzení kontaminace byly vybrány indexy ...
 • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

  Mihočová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
 • Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

  Navrátilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. ...