Now showing items 1-8 of 8

 • Band-monitoring Payload for a CubeSat Satellite 

  Vagner, P.; Urbanec, T.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  During changing sun activity, the ionosphere is responding accordingly and therefore it is interesting to observe the propagation behavior of shortwave bands. For the above mentioned purpose we have designed a band-monitoring ...
 • Control Unit For CubeSat 

  Horký, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA ...
 • Hybrid M-FSK/DQPSK Modulations for CubeSat Picosatellites 

  Vertat, I.; Mraz, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  Conventional CubeSat radio systems typically use one of several basic modulations, such as AFSK, GMSK, BPSK, QPSK and OOK or switch between them on demand if possible. These modulations represent a bal¬anced trade-off ...
 • Měření vibrací a rázů pro analýzu kolizních srážek 

  Andruška, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku detekcie kolízií satelitov typu CubeSat s mikroskopickými časticami vesmírneho odpadu a meteoroidov. Cieľom práce je priblížiť metódy detekcie, popísať rôzne snímače na ...
 • Návratový CubeSat 

  Kopecký, Matěj
  Tato závěrečná práce se zabývá analýzou návratu miniaturního CubeSat satelitu z nižší oběžné dráhy. V úvodní části vysvětluje problematiku návratového procesu, jaká tělesa se typicky používají a možnosti jejich ochrany ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...
 • Řízení orientace družice - laboratorní úloha 

  Neužil, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systémů, o jejich dělení, použití a o jejich technologii. Důležitou částí je popis principu řízení orientace a stabilizace malých experimentálních družic typu CubeSat. ...
 • Testovací metody pro hodnocení radiačních efektů v přesných analogových a signálově smíšených obvodech pro aplikace v kosmické elektronice 

  Hofman, Jiří
  The traditional radiation testing of space electronics has been used for more than fifty years to support the radiation hardness assurance. Its typical goal is to ensure reliable operation of the spacecraft in the harsh ...