Now showing items 1-2 of 2

  • Kulturní centrum Kopřivnice 

    Hýl, Michal
    Práce řeší, jak přistupovat k rekonstrukci staveb, které již plně nevyhovují své funkci na příkladu spojených budov Technického muzea Tatry a kulturního domu v Kopřivnice. Také jde o řešení otázky, co tyto stavby mohou ...
  • Vzduchotechnika kulturního domu 

    Prouza, Lukáš
    Cílem bakalářské práce je návrh vzduchotechniky kulturního domu. Byla navržena dvě zařízení rovnotlakého systému větrání a chlazení. Jsou navrženy centrální vzduchotechnické jednotky doplněné o systém split a fancoil, pro ...