Now showing items 1-8 of 8

 • Ampérmetr s velkým rozlišením 

  Honek, Marek
  Transmisní elektronový mikroskop je zařízení pracující na podobném principu jako optický mikroskop. Pro dosažení obrovských zvětšení využívá faktu, že elektrony mají mnohem kratší vlnovou délku než fotony. Pro zaostření ...
 • Bezkontaktní proudový senzor DC a AC proudu nízkých kmitočtů s využitím Wiegandova efektu 

  Štefánek, Martin
  V práci jsou popsány typy magnetických senzorů, které jsou používány při měření magnetických polí. Dokument je členěn do jednotlivých kapitol, ve kterých je popsán Wiegandův senzor a jeho implementace do magnetického senzoru ...
 • Měření proudu Hallovými senzory 

  Štindl, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá integrovanými proudovými senzory využívající Hallův jev. V práci je vypracován přehled výrobců senzorů vhodných pro měření malých proudů a porovnání jejich důležitých parametrů. Dalším cílem ...
 • Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody ...
 • Passive Balancer For Eight Cell Battery Lifepo4 Pack 

  Herceg, Erik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This Article deals with the passive balancer that is required in all multi-cell battery systems. The balancer is designed for eight LiFePo4 battery cells that are connected in series, to achieve the required voltage of ...
 • Přesná měření střídavých proudů 

  Nováková Zachovalová, Věra
  Oblast přesného měření střídavých proudů je v posledních letech silně se rozvíjející problematikou zejména z důvodu velkého rozvoje metrologie elektrického výkonu, který souvisí s prosazováním většího šetření elektrické ...
 • Přípravek pro řízení peristaltické pumpy 

  Charvát, Jakub
  Práce se zabývá problematikou peristaltických pump a jsou v ní shromážděny teoretické podklady týkající se tohoto tématu. Primárním cílem práce je realizace vlastní peristaltické pumpy a implementace ochrany před poškozením ...
 • USB multimetr s mikroprocesorem 

  Samek, Martin
  Tématem mé semestrální práce je návrh multimetru a jeho následné propojení pomocí sběrnice USB. Při návrhu multimetru byla snaha o využití minimálního počtu součástek při zachování dobré ochrany proti špatnému použití v ...