Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu 

  Kovaříková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. ...
 • Návrh opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku 

  Uhlířová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Objasňuje pojmy oblasti konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Zkoumá společnost Mironet.cz, jež se specializuje ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...
 • Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru 

  Rytíř, Vladimír
  Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě.
 • Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO 

  Frejková, Daniela; Chalupský, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper is concerned with Market Orientation (MO) and Customer Relationship Management (CRM). These two topics have been frequently explored in the field of corporate management and marketing. ...
 • Tržní orientace a řízení vztahů k zákazníkům 

  Frejková, Daniela
  Disertační práce se zabývá tržní orientací (MO) a řízením vztahů k zákazníkům (CRM). MO i CRM jsou neustálým předmětem zájmu akademiků i praktiků, neboť jsou považovány za významné pro zajištění dlouhodobého úspěchu firem. ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černín, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit ...
 • Výběr informačního systému 

  Prokeš, Jiří
  Bakalářská práce hodnotí současnou situaci využití a potřeby informačního systému vybrané firmy včetně stanovení kritérií pro výběr optimálního řešení. Dále porovnává relevantní produkty na současném trhu dle zjištěných ...