Now showing items 1-2 of 2

  • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

    Holakovská, Eva
    Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
  • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

    Jedličková, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá uplatněním marketingu v sektoru služeb, konkrétně v advokacii. Cílem bylo provést analýzu uplatnění marketingu v dané advokátní kanceláři. Na základě vhodných metod byl sledován a vyhodnocen ...