Now showing items 1-10 of 10

 • Design stroje pro řezání vodním paprskem 

  Rašková, Jana
  Cílem této diplomové práce je inovativní přístup k designu stroje pro řezání vodním paprskem s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Práce se zaměřuje na interakci mezi uživatelem a strojem v ...
 • Návrh technologie výroby držáku 

  Tůma, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je navrhnout technologii výroby držáku. Byl zadán plechový díl držáku sluchátek do lehkého sportovního letadla. První část práce se zabývá přípravou polotovaru dělením materiálu, popisuje metody ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Technologické aspekty řezání válcovaných materiálů 

  Kubla, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá dělením hutního materiálu řezáním, ale i obecnými metodami dělení materiálu jako takového. Cílem je zaměřit se na řezání válcovaných materiálů na pilách, stanovení technologických parametrů ...
 • Technologie dělení materiálu rozbrušováním 

  Jermolajev, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné ...
 • Technologie pro ohýbání tenkostěnné měděné trubky 

  Solil, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena do problematiky technologie dělení a ohýbání tenkostěnných trubek z materiálu Cu- DHP dle EN 12735-2, včetně zařízení pro ohyb trubek. V práci je navržen ohýbací přípravek pro ohyb tenkostěnných ...
 • Technologie tváření neželezných materiálů 

  Zuhla, Michal
  Tato práce je zaměřena na plošné tváření zejména neželezných kovů. Jsou zde popsány metody stříhání, tažení a ohýbání. U každé z těchto metod je uvedena stručná charakteristika a její problematika. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Výroba ohýbaného profilu sdruženým nástrojem 

  Kummer, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologického postupu výroby regálové spojky z materiálu 11 321, vyráběné technologiemi stříhání a ohýbání. Práce popisuje rozbor problematiky stříhání a ohýbání, výpočet a návrh výrobního ...
 • Výroba součásti technologií ohýbání 

  Kummer, Michal
  Obsahem této práce je návrh technologického postupu výroby zadané součásti, návrh výrobního nástroje, výpočet střižných a ohýbacích sil a další nutné výpočty. Součástí je také rozbor problematiky stříhání a ohýbání, ...
 • Zvyšování životnosti střižných nožů 

  Rohlínková, Marie
  Práce navrhuje možné metody zvýšení životnosti střižného nože, který je z materiálu 19 733 a je použit ke stříhání statorových plechů z křemíkového materiálu. Zmíněné plechy jsou velmi tvrdé a na nástroj jsou tak kladeny ...