Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje 

    Doležal, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích ...
  • Silové zatížení řezných nástrojů při frézování 

    Vašíček, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na měření silového zatížení při frézování. V teoretické části jsou popsány metody měření sil s hlubším zaměření na jednotlivá měřidla. Dále je zde popsána charakteristika frézovacího procesu. ...