Now showing items 1-2 of 2

  • Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

    Pažourek, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při spalování, charakteristice jednotlivých ...
  • Vzorové úlohy pro hradlová pole 

    Bajer, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou hradlových polí a jejich postavením vzhledem k mikroprocesorové technice. Cílem je představit práci s hradlovými poli na sadě základních realizací v rámci oboru mechatronika. Úlohy jsou ...