Now showing items 1-1 of 1

  • Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice 

    Pažourek, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá velmi malými cyklonovými odlučovači, které by mohly být teoreticky využity pro čistění spalin. V rešeršní části této práce se pojednává o vzniku částic při spalování, charakteristice jednotlivých ...