Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

    Jakubechová, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
  • Nanočástice na bázi ruthenia a testování jejich protinádorové aktivity 

    Žáková, Eliška
    Nádorová onemocnění zaujímají celosvětově druhé místo v nejčastějších příčinách úmrtí. K jejich léčbě se nejčastěji využívají různé kombinace chirurgického zákroku, chemoterapie, radiační terapie, hormonální terapie, ...