Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

    Jakubechová, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
  • Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping 

    Buchtelová, Hana; Strmiska, Vladislav; Škubalová, Zuzana; Dostálová, Simona; Michálek, Petr; Křížková, Soňa; Hynek, David; Kalina, Lukáš; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (BioMed Central, 2018-04-19)
    Background: Suitable fluorophores are the core of fluorescence imaging. Among the most exciting, yet controversial, labels are quantum dots (QDs) with their unique optical and chemical properties, but also considerable ...