Now showing items 1-2 of 2

  • Datové schránky jako nástroj e-governmentu v České republice 

    Fančovič, Tomáš
    Obsahem této práce je analýza a vysvětlení pojmu datové schránky v e-governmentu České republiky. Práce se bude zabývat postupem implementace a používání datových schránek v orgánech státní správy a samosprávy, konkrétně ...
  • Návrh řízení e-governmentu města 

    Babáková, Markéta
    Diplomová práce se zabývá řízením e-governmentu ve městě Tišnov. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího stavu informatizace státní správy. Nové možnosti efektivní elektronizace výkonu veřejné správy ve ...