Now showing items 1-20 of 87

 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Kochan, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad. Pojednává o teorii časových řad, regresní analýze a nezaměstnanosti. Zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti na území České ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech 

  Chromčáková, Marcela
  Cílem diplomové práce je analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě sběru potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve ...
 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK) 

  Pazour, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bude analyzovat vybraný segment realitního trhu v konkrétní lokalitě (CZ-SR-PL) a analyzovat faktory mající vliv na trh s nemovitostmi. Na základě shromáždění potřebných dat o dostupných nemovitostech ...
 • Analýza volby umístění sídla dceřiné společnosti z daňového hlediska 

  Gretschelová, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodováním firem s organizační strukturou korporací působící v České republice a na Slovensku z daňového hlediska. Soustředí se zejména na daně přímé, konkrétní daňové zatížení, odvody na ...
 • Assessment of the Performance of Mergers: Revisiting Results after a Prolonged Period 

  Pěta, Jan; Režňáková, Mária (EDP Sciences, 2021-01-13)
  Research background: Mergers and acquisitions (M&As) have become a widespread tool for business growth strategy. Considering the developments after the previous financial crisis, a fresh wave of M&As is expected to appear ...
 • Competition in Public Procurement in the Czech and Slovak Public Health Care Sectors 

  Nemec, Juraj; Kubák, Matúš; Křápek, Milan; Horehájová, Mária (MDPI, 2020-07-07)
  Sustainability of health financing is a critical issue for all countries, especially now in the COVID-19 period. The final level of achievements of critical public health goals is connected not only with the efforts of the ...
 • Corporate Sustainability Reporting in Czech Companies – Case Studies 

  Dočekalová, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
  Purpose of the article: Interest in voluntary environmental and social instruments and their communication towards company stakeholders has given rise to the Corporate Sustainability Reporting. Corporate Sustainability ...
 • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

  Czapek, Jakub
  Takto velkých zastavitelných parcel v centru v Brna už moc není, navíc je parcela umístěná těsně za bývalým hradebním pásem, jehož stopa je v uliční síti čitelná dodnes, a do současností stanoví jakousi bariéru - citelné ...
 • Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině 

  Davleeva, Luiza
  Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru ...
 • External Determinants of Going Public in the Czech Republic and in Poland 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Elsevier, 2015-12-22)
  This study deals with Initial Public Offering (IPO) developments in the Czech Republic and Poland over the period 2000 - 2012 and aims to indicate the influence of external going public determinants, in particular the ...
 • Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market 

  Maciej, Ryczkowski; Zinecker, Marek (Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2020-12-09)
  Making use of EU-Labour Force Survey data, the authors estimated logistic regressions with a maximum likelihood method and found that gender unemployment risk was largely explained by human capital, marital status, receiving ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vykydalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. prostřednictvím vybraných nástrojů finanční analýzy. Je rozdělena do čtyř částí – hodnocení současného stavu problematiky, ...
 • Incidence změny sazeb daní z piva na tržní subjekty v České republice 

  David, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: This paper examines the incidence of increased burden of the consumption taxes imposed on beer in the Czech Republic, where there was a last change of the excise duty on beer and the value added tax ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ 

  Hanák, Jakub
  Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti soudního inženýrství. Práce objasňuje ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Švýcarsku 

  Šnajnarová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním daně z příjmu fyzických osob v České republice a ve Švýcarsku. Hlavním cílem je poukázat na rozdíly těchto dvou daňových systému. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy ...