Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza konvenční technologie dělení materiálu. 

  Kašpar, Ladislav
  V této práci je zpracován přehled konvenčních metod dělení materiálu používaných v běžné technologické praxi.U každého způsobu dělení materiálu je uveden princip, používané nástroje, které jsou zde i podrobněji rozděleny ...
 • Analýza nekonvenční technologie dělení materiálu. 

  Šimek, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je přehled současného poznání v oblasti nekonvenční technologie dělení materiálu. Důraz je kladen na stroje, nástroje, principy a parametry každé metody zvlášť a poté porovnání všech metod ...
 • Dělení nosných profilů na stavbách 

  Protivínský, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi dělení materiálů na stavbách. V první části jsou popsány jednotlivé metody dělení, jejich princip, dosahovaná kvalita řezů, náročnost na požadavky týkající se bezpečnosti a zdraví ...
 • Nasazení nekonvenční technologie řezání laserem do technologického procesu 

  Král, Zdeněk
  Nasazení technologie řezání LASERem do technologického procesu. Druhy LASERového dělení, jeho bezpečnost a zařazení. Technicko-ekonomické vyhodnocení při výrobě stolku. Popis výrobního zařízení včetně dílny, tak i celého podniku.
 • Nové trendy dělení materiálu 

  Uttendorfská, Magdalena
  Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...
 • Optimalizace technologie dělení materiálu ve firmě SOR Libchavy 

  Jaroš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity a přesnosti dělení trubek a plochých dílů ve firmě SOR Libchavy. První část je věnována popisu stávajícího stavu dělení materiálu. Následuje návrh vhodných nekonvenčních ...
 • Technologie tváření tenkých plechů stříháním 

  Musil, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti ...
 • Zefektivnění technologie rozbrušování konstrukčními úpravami 

  Koláček, David
  Tato diplomová práce je orientována technologicko-konstrukčním směrem. Z konstrukčního hlediska je diplomová práce zaměřena na inovaci stávajícího strojního vybavení. Za oblast technologie je zkoumán vliv provedených ...