Now showing items 1-9 of 9

 • Divadlo v Přerově 

  Tichák, Tomáš
  Cílem této práce je navržení nosné konstrukce objektu divadla v městě Přerov. Stavba se skládá ze dvou konstrukčně nezávislých objektů – dřevěná část zastřešuje jeviště, ocelová obsahuje jevišě a zázemí. Stavba má nepravidelný ...
 • Horský hotel v Beskydech 

  Kubášková, Barbora
  Tato práce řeší návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu v Beskydech. Jedná se o nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Půdorys objektu je 15x26 m, výška budovy po hřeben činí 14,76 m. ...
 • Multifunkční centrum v Jihlavě 

  Sikorová, Radka
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního centra v Jihlavě. Objekt je částečně přízemní. Konstrukce je v půdoryse tvaru L. Největší půdorysný rozměr je 40 m. Střecha je pultová ve ...
 • Návrh a posouzení dřevěné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem diplomové práce je dřevěná nosná konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Karolince. Lávka má rozpětí 37 metrů. Jsou vytvořeny prostorové modely tří variant konstrukce a pomocné modely. Výsledná varianta byla ...
 • Návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem bakalářské práce je dřevěná nosná konstrukce netradičního rodinného domu ve tvaru jehlanu. Jsou vytvořeny rovinné a prostorové modely jednotlivých částí a celkový prostorový model. Práce se soustřeďuje zejména na ...
 • Statická analýza dřevěného krovu 

  Cicálková, Eliška
  Práce “Statická analýza dřevěného krovu“ je zpracována jako statický výpočet tradičního dřevěného krovu. Pro analýzu modelu konstrukce je použit program využívající metody konečných prvků - program Dlubal RFEM 4. Podle ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Drexler, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 36 x 48 m. Výška haly je 18 m. Sportovní hala je určená pro běžné sporty, jako je házená, malý fotbal, tenis, volejbal, ...
 • Yacht club Hlučín - stavebně technologický projekt 

  Labudek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Tichák, Tomáš
  Cílem této práce je navržení dřevěné nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě Ostrava. Hala je určena pro sporty typu házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková atd. Stavba má obdélníkový půdorys 35 x 50 ...