Now showing items 1-16 of 16

 • Architektura soudobého rodinného domu v Beskydech 

  Mrva, Kamil
  Disertační práce se zabývá tématem architektury soudobého rodinného domu v Beskydech. V úvodu této práce je popsáno území včetně dokumentu Chráněné krajinné oblasti (CHKO). V posledním období několika let je toto téma ...
 • Bytový dům 

  Janás, Ondřej
  Obsah diplomové práce spočívá v návrhu a posouzení dřevostavby bytového domu v podmínkách České republiky. V úvodu práce jsou porovnány dvě varianty dřevěné konstrukce domu, přičemž na detailní zpracování byla vybrána ...
 • Bytový dům 

  Beran, Tomáš
  Cílem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu. Bytový dům je navržen jako dřevostavba o 2 nadzemních podlažích bez podsklepení, zastřešen plochou střechou. Bytový dům je navržen s 8 byty. Součástí některých bude ...
 • Bytový dům, Uničov 

  Navarová, Eva
  Cílem předpokládané diplomové práce je návrh bytového domu. Bytový dům je navržen jako dřevostavba o 3 nadzemních podlažích a bez podsklepení. Má sedlovou střechu se sklonem 22°a krov řešen pomocí vazníků. Objekt je situován ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Kráčalíková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům má částečně zapuštěný suterén s garážovým stáním pro dva osobní automobily, 1. nadzemní podlaží a obytné podkroví. Suterén tvoří ...
 • Dřevostavba rodinného domu ve svahu 

  Svačinová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu půdorysného tvaru „L“, která je přikryta sedlovou střechou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obytná část se nachází ...
 • Ekologie dřevostaveb a pasivní dřevostavby 

  Servusová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá ekologickým dopadem stavební výroby. Je zaměřena na výstavbu dřevostavby a její dopad na životní prostředí. V teoretické části jsou popsány pojmy související s dřevostavbou a pasivní výstavbou ...
 • Ekonomické hodnocení dřevostaveb 

  Gregorová, Lucie
  Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, ...
 • Ekonomické zhodnocení dřevostavby a její možné adaptace 

  Mišúth, Marek
  Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání materiálu ve vybraných částechdřevostavby a nalezení jejich nejvhodnějších variant. Vybrané materiály jsousrovnávaný dle jejich ekonomických, ekologických a tepelně technických ...
 • Mateřská školka v Jihlavě 

  Vystrčil, Jan
  Diplomová práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě Mateřské školy. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází dvě samostatná ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou, Budišov 

  Hort, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na bázi dřeva s provozovnou. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Budišov, katastrální území Budišov. Objekt se nachází ve svažitém terénu. Suterén je z ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Bečkovská, Tereza
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci návrhu moderních dřevostaveb. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, podrobně se práce věnuje problematice šíření vlhkosti obálkou budovy. V úvodní části jsou shrnuty poznatky z ...
 • Penzion s restaurací, Brno 

  Šebela, Zdeněk
  Předmětem projektu je navrhnout penzion s restaurací v odlehlé části města zapadající do krajinného rázu. Objekt se dá rozdělit na dvě dílčí části, restaurace se zázemím tvořena železobetonem a objekt s hotelovými pokoji ...
 • Problematika dřevostaveb s crawl space 

  Lavický, Miloš; Mastná, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek se zabývá problémy, které je nutno řešit ve znaleckých posudcích zaměřených na dřevostavby, jejichž spodní stavba je navržena s uplatněním systému průlezné odvětrávané dutiny (crawl space).
 • Rekreační jezdecké středisko 

  Slavíková, Michaela
  Práce zpracovává areál jezdeckého střediska se čtyřmi objekty. Prvním objektem je budova stájí a jejich zázemí, druhým objektem je jezdecká hala,třetím objektem je rodinný dům pro majitle a čtvrtým objektem jsou apartmány ...
 • Tradiční technologie pro současné rodinné bydlení 

  Grégr, Jakub
  Dřevostavba rodinného domu se nachází na kraji města Dubňany (okres Hodonín). Dřevěná nosná konstrukce je dále doplněna minerální tepelnou izolací Isover a opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell, střecha je pultová. ...