Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizované fuzz testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus 

  Marhefka, Matúš
  Tato práce se zaobírá použitím metody fuzzingu na testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus. První část je zaměřená na seznámení s pojmem fuzzing a na využití této metody při testování aplikací. Následuje popis ...
 • Inteligentní hlídač souborového systému 

  Matějíček, Jaroslav
  Dokument osahuje stručný úvod do problematiky sledování změn na souborových systémemch, Návrh a implementaci programu určeného pro tento účel.
 • Jednoduché sdílení pomocí SMB protokolu ve správci Nautilus 

  Lipovský, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh a implementaci doplňku souborového správce Nautilus společně s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí GNOME využívající knihovny GTK+ a démonem, který zajišťuje obsluhu příchozích požadavků. ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou systému pro ovládání počítače přes webkameru pomocí gest, přičemž gesto je zde chápáno jako pohyb ruky utvářející nějaký vzor. V úvodu jsou popsány metody pro detekci ruky v obrazu, sledování ...
 • Podpora pro autentizaci pomocí otisků prstu 

  Bartoň, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je podpora pro autentizaci uživatele pomocí otisků prstů v pracovním prostředí KDE v operačním systému Linux. Popisuje základní  pojmy z počítačové bezpečnosti a možnosti prokázání identity. Věnuje ...
 • Řízení chytré domácnosti s využitím platformy AllJoyn 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce je věnována systému AllJoyn, který se snaží standardizovat rozhraní pro komunikaci v rámci chytré domácnosti. V teoretické části jsou popsány základní principy a struktura frameworku Alljoyn včetně ...
 • Správa lokálních a distribuovaných systémů v cloudu 

  Nováček, Radek
  Diplomová práce se zabývá analýzou existujících řešení a návrhem architektury nového řešení pro správu unixových systémů. Vytvořený systém je použitelný jak pro konfiguraci lokálních systémů přes sběrnici D-Bus, tak i ...