Now showing items 1-18 of 18

 • Analogový vstupní prvek pro průmyslovou automatizaci 

  Nekovařík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace přístroje, který slouží k převodu digitální hodnoty na analogovou výstupní veličinu v rozsahu 0-10V. Vlastní převod vzniká v el. součástce zvané digitálně analogový převodník, ...
 • Audio zesilovač s digitálním vstupem a výkonovým a sluchátkovým výstupem 

  Abrman, Milan
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem a realizací zesilovače pro kvalitní domácí poslech schopného zpracovat jak klasický analogový vstupní signál, tak digitální vstupní signál vysokého vzorkovacího kmitočtu a velké ...
 • D/A převodník pro audio s externím ovládáním pomocí mikrokontroléru 

  Špaček, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci laboratorního přípravku s D/A převodníkem pro audio a nízkofrekvenční signály. V úvodní kapitole je nastíněn teoretický úvod do problematiky A/D a D/A převodů. V následujících ...
 • Design Of DA Converter With Fully Differential Output In CMOS Technology 

  Mácha, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with the design of eight-bit digital to analog converter in technology I3T25 of ON Semiconductor company. The main goal is to design a converter with small size, and high transfer speed. The functionality ...
 • Digitálně řízený napájecí zdroj 

  Kocián, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného napájecího zdroje. V úvodu je popsán základní princip a rozdělení napájecích zdrojů. Dále jsou přiblíženy dva návrhy zdrojů, které budou digitálně řízené. ...
 • Měřicí pracoviště pro simulaci a testování převodníků AD a DA 

  Panáček, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace měřicího pracoviště, které slouží pro simulaci a měření analogově číslicových a číslicově analogových převodníků, pochopení základních obvodových principů a práce s nimi, ...
 • Modifikace 2. Ziegler-Nicholsovy metody pro případy, kdy metoda selhává. 

  Jaššo, Kamil
  Práca bude zameraná na overenie využitia dopravného oneskorenia spôsobeného prevodníkmi diskrétneho regulátoru na nastavenie jeho parametrov pomocou Ziegler-Nicholsovej frekvenčnej metódy v prípadoch kedy táto metóda zlyháva.
 • Návrh a konstrukce dvojitého laboratorního napájecího zdroje 

  Klein, Miroslav
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem dvojitého regulovatelného laboratorního zdroje stejnosměrného napětí s možností nastavitelné proudové limitace. Zdroj umožňuje práci ve dvou režimech. V prvním režimu lze regulovat ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Návrh proudového digitálně analogového převodníku pro diferenciální analogový IQ enkodér 

  Klein, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoukanálového digitálně-analogového převodníku pro použití v automobilovém průmyslu. V první části práce jsou studovány různé topologie D/A převodníků a jejich vlastnosti, se zaměřením ...
 • Nízkofrekvenční D/A převodník pro laboratorní výuku 

  Abrman, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku stereofonního D/A převodníku pro školní laboratorní účely. Součástí práce je kompletní návrh všech funkčních bloků přípravku pro D/A převod, kterými jsou: Vstupní část, ...
 • Precizní plně diferenční audiozesilovač 

  Hanousek, Filip
  Cílem této práce je návrh zesilovače pro elektrostatická a dynamická sluchátka s D/A převodníkem integrovaným do jednoho zařízení. Zařízení je ovládáno pomocí mikrokontroléru. Součástí práce je návrh, realizace a otestování ...
 • Rozšiřující rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA 

  Čáslavský, František
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rozšiřujících modulů pro vývojovou desku Spartan-3 Starter kit. Cílem práce je návrh modulů pro zvukový vstup a výstup a pro video vstup a výstup. Práce se zabývá rozborem možností ...
 • Simulátor napěťového výstupu +-10 V s mikrokontrolérem 

  Horváth, Michal
  Táto práca sa venuje návrhu napäťového simulátora s mikrokontrolérom. Práca predstavuje niektoré dostupné priemyselné riešenia. Následne sa práca venuje návrhu vlastného zariadenia. Návrh hardwarovej časti zahŕňa návrh ...
 • Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem 

  Mačišák, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom simulátoru napäťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérom. Súčasťou práce je teoretický návrh koncepcie celého systému, návrh takéhoto systému a návrh zdroja napájania celého zariadenia. Následne ...
 • Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem 

  Chroustovská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu velmi přesného simulátoru proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupně zabývám prů-zkumem trhu s obdobnými zařízeními, teorií a dále pak ...
 • Univerzální mikropočítačová jednotka 

  Kulenda, Vít
  Diplomová práce obsahuje popis parametrů mikrokontroléru ATMEGA644P, dále popis rozdílů předchozích a novějších verzí ATMEGA644 a ATMEGA644PA. Je podrobně rozebrána vnitřní struktura mikrokontroléru, jeho paměťových prostorů ...
 • Univerzální převodník spojitých analogových signálů 

  Strážnický, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem galvanicky odděleného převodníku spojitých analogových signálů a návrhem galvanicky odděleného převodníku digitálních signálů TTL na signály HTL. Celek je doplněn o mikroprocesor STM32, který ...