Now showing items 1-1 of 1

  • Audio syntetizér v obvodu FPGA 

    Tomko, Jakub
    Táto práca sa zaoberá metódami zvukovej syntézy. Opísané sú výhody a nevýhody použitia jednotlivých metód v hudobných syntetizátoroch. Na základe analýzy zvuku klavíra bola vybraná najvhodnejšia metóda pre návrh syntetizátora. ...