Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace pro zabezpečení Linuxového serveru pomocí technologie SELinux 

  Jirka, Michal
  Práce se zabývá řízením přístupu v operačních systémech GNU/Linux. Nejdříve je srovnáno volitelné a povinné řízení přístupu a probrány základní technologie založené na povinném řízení přístupu. Blíže je zaměřeno na projekt ...
 • Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro demonstraci vlivu vzorkovací frekvence a kvantizace na chyby převodníku. Součástí této práce je výběr vhodného A/D a D/A převodníku spolu s řídícím procesorem. Dále ...
 • Automatické testování detektoru úniku plynu 

  Skryja, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým testováním ultrazvukového detektoru úniku plynu, který je nutné testovat při běžných změnách ve fázi vývoje. Čtenář bude seznámen se základními principy detekce plynu, návrhem testovacího ...
 • Digitálně řízený zdroj generující proudové impulzy nastavitelného náběhu a trvání 

  Dujíček, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu digitálně řízeného zdroje pro tvorbu proudových impulzů o jmenovité úrovni v řádu jednotek ampér s nastavitelnou dobou náběhu a délky trvání impulzu. Zařízení je realizováno pomocí zdroje ...
 • Elektrická stimulace svalových skupin ruky 

  Hrozáň, Michal
  Bakalárska práca vysvetľuje dopad elektrickej stimulácie na svalové a nervové vlákna. Popisuje priebeh stimulácie a zásady, ktoré sa pri stimulácii elektrickým prúdom uplatňujú a približuje konkrétnu stimuláciu svalu palca. ...
 • Generátor funkcí v systému Android 

  Neradilková, Aneta
  Generátory funkcí jsou zařízení, která generují celou řadu průběhů. Tato bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s funkčním generátorem a platformou Arduino. Na základě seznámení se s funkčním generátorem a platformou ...
 • Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem 

  Bureš, Michal
  Práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi generování fyziologického i patologického průběhu s využitím mikrokontroléru. Na základě seznámení se s metodami pro generování signálu byla pro realizaci použita metoda ...
 • HiFi DA převodník a sluchátkový zesilovač 

  Doležal, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí D/A převodníku a sluchátkového zesilovače pro stereofonní reprodukci ve třídě Hi-Fi. V úvodní kapitole je popsána problematika digitálního přenosu zvuku, dále je rozebrán návrh ...
 • Implementace ovladače I2S Audio v systému Freescale MQX RTOS 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem ovladače sběrnice I2S pro operační systém reálného času MQX běžícího na procesoru řady ColdFire V4. Dále je v práci také uvedeno vytvořené zapojení a desky plošných spojů sloužící k ...
 • Indikátor obsahu feromagnetických fází 

  Krupa, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem přenosného dotykového měřiče, určeného k měření obsahu feromagnetických fází v neferomagnetických ocelích. První část popisuje princip snímače použitého v indikátoru. Následně je uveden přehled ...
 • Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje 

  Vrabec, Lukáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnosti operačních systémů Linux a bezpečnostním mechanismem řízení přístupu. Dále se práce zabývá zpracováním bezpečnostních zpráv, které jsou produkovány bezpečnostními ...
 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Laboratorní impulsní zdroj řízený procesorem 

  Chytil, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem impulzního laboratorního zdroje řízeného mikroprocesorem. Je složena ze třech modulů: řídící jednotky a dvojice stejných výkonových modulů. Každý z modulů je řízen mikrokontrolérem PIC řady 18. ...
 • Laboratorní mikrokontrolérový systém FEKTis 

  Koleček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního mikrokontrolérového systému, postaveného na architektuře ARM, pro účely výuky programování. Tento systém umožní uživateli práci s vnitřními i vnějšími periferiemi ...
 • Laboratorní zdroj s digitálním řízením 

  Stupka, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj je složen z řídící části, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými moduly, a z výkonové části, která do sebe integruje spínaný a lineární ...
 • Návrh diskrétního delta-sigma modulátoru pro audio aplikace nízkého řádu s vysokým koeficientem převzorkování 

  Dohnal, Jaroslav
  Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základním konceptem a principy jednosmyčkových modulátorů . Diplomová práce ozřejmuje čtenáři problematiku delta-sigma () modulátorů s jednou zpětnovazební smyčkou. ...
 • Návrh převodníku DA v technologii CMOS 

  Kliment, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom digitálne analógového prevodníku, v práci sú popísané parametre prevodníkov DA. Práca obsahuje základné štruktúry prevodníkov DA s ich prenosovými funkciami. Pri návrhu bola vybratá ...
 • Rekonfigurovatelný generátor 5G NR signálů na RFSoC FPGA 

  Indrák, Dominik
  Práce se zabývá simulací základní struktury OFDM modulátoru a demodulátoru připravovaného standardu 5G NR. V prostředí MATLAB jsou simulovány základní bloky jako je modulace, vkládání referenčních signálů, Fourierova ...
 • Rozšířený bezpečnostní model operačního systému, řízení přístupu 

  Novotný, Filip
  Práce se věnuje ochraně dat pomocí řízeného přístupu. Srovnává rozdíl řízeného přístupu pomocí režimů DAC a MAC. Popisuje vývoj režimu MAC na základě aktuálních požadavků uživatelů. Řeší problematiku SELinuxu, který nabízí ...
 • Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx 

  Šafránek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. ...