Now showing items 1-6 of 6

 • Audiovizuální stimulátor 

  Bartoš, Michal
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s metodami audiovizuální stimulace a vytvoření hardwarového řešení stimulačních LED brýlí a v prostředí LabView programovou aplikaci, která bude ovládat tyto stimulační brýle a ...
 • Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW 

  Halfar, Lukáš
  V této diplomové práci, která nese název Automatizované měření asynchronního motoru pomocí LabVIEW, je vytvořen automatizovaný měřicí systém pro provádění zkoušek asynchronních strojů. Měřicí algoritmus tohoto systému je ...
 • Metody analýzy vibračních signálů 

  Russ, David
  Cílem této práce jsou metody analýz vibrací v elektrických strojích. Aby bylo možné pochopit základní principy daných diagnostických metod, je nutné nejprve pochopit, jakou příčinnou vůbec vibrace vznikají a jaké jsou ...
 • Návrh software jednoúčelového stroje pro výrobní testy 

  Janoušek, Roman
  Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a realizace software pro řízení výrobního testování pneumatického proporcionálního ventilu Festo MPYE. Součástmi jednoúčelového testovacího zařízení jsou DAQ zařízení, snímače ...
 • USB měřicí modul pro virtuální instrumentaci 

  Hanuš, Ivan
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh univerzálneho USB meracieho modulu pre virtuálnu inštrumentáciu. Modul je pripojený k PC pomocou rozhrania USB. Modul obsahuje analógové vstupy a analógové výstupy. Vstupy majú niekoľko ...
 • Záznamová aplikace Mnemosyne 

  Pizur, Jaroslav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie s názvom Mnemosyne, ktorá bude schopná merať na každom zo štyroch kanálov karty NI9219 iný typ merania. Aplikácia vie namerané dáta logovať do TDMS súboru a zároveň ...