Now showing items 1-4 of 4

 • Automatic DC Motor Stop Detection 

  Arm, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In this article, the automatic motor stop because of a mechanical obstacle or the end limit is described and implemented. Theory about the motor current parameters evaluation and the motor current measurements is presented. ...
 • Elektronika pro mobilní robot Minidarpa 

  Groulík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky. V první části je obecně popsána architektura AVR a jednotlivé použité mikroprocesory. Dále se práce zaměřuje na vyhodnocení vzdálenosti pomocí ultrazvukových ...
 • Ovládání elektromotoru zdvižné rampy 

  Špát, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem ovládání stejnosměrného elektromotoru pro zdvižnou rampu, který je napájen 12voltovou autobaterií. Je zde popsán výběr řídícího prvku, kde je porovnána vhodnost využití mikrokontroléru a ...
 • Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje 

  Janeček, Jan
  Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je vytvoření dvouramenného žonglovacího stroje. Projekt je rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce se zabývá řízením pohybů ramen žonglovacího stroje. V první ...