Now showing items 1-4 of 4

 • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

  Macík, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...
 • Nízkonákladový autonomní zdroj elektrické energie 

  Fojtlín, Branislav
  Témou mojej bakalárskej práce je nízkonákladový autonómny zdroj elektrickej energie. Pretože ponuka na trhu v oblasti fotovoltaických systémov je v súčasnosti vežmi široká, je mojou úlohou vybrať lacné a efektívne riešenie ...
 • Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností 

  Chudý, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou viacerých verzií znižujúceho DC/DC meniča. Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná všeobecnému rozboru DC/DC meničov s podrobným zameraním na znižujúci menič. ...
 • Spínané zdroje ve vozidlech elektrické trakce 

  Škunda, Michal
  Diplomová práca sa nazoberá v prvej časti návrhom a realizáciou spínaného napájacieho zdroja pre riadiace obvody palivých článkov 12/2x24V 4,5A. V úvode je prebraná problematika napájacích zdrojov v elektromobiloch, ďalej ...