Now showing items 1-2 of 2

  • Kmitočtové filtry s řiditelným proudovým zesilovačem 

    Jemelík, Lukáš
    Bakalářská práce pojednává o návrhu aktivních kmitočtových filtrů druhého řádu, které budou využívat aktivní prvky. Tyto filtry byly navrženy pomocí metody autonomních obvodů. Aktivními prvky jsou řiditelný proudový zesilovač ...
  • Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu 

    Kubík, Milan
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. V první části práce je seznámení s problematikou kmitočtových filtrů a vytvářením diferenčních struktur v proudovém módu. Poté ...