Now showing items 1-13 of 13

 • Experimentální hardwarový hudební nástroj 

  Chaňo, Petr
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce hudebního nástroje, který se vyznačuje experimentálností spočívající v kombinaci syntezátoru a sekvenceru, ovládáním, vzhledem. Samotný návrh a konstrukci předchází ...
 • Generation of the Narrow Band Digital Modulated Signals Using Quadrature Digital Upconverter 

  Kovar, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  The paper deals with the modern approach to generation of digital modulated signals at intermediate frequency in digital way. The common digital modulator is based on analogue Quadrature modulator. The modern VLSI integrated ...
 • Generátor funkcí pomocí přímé číslicové syntézy 

  Gál, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a konstrukci generátoru tvarových kmitů, jehož základem je integrovaný obvod přímé číslicové syntézy. Zařízení má dva výstupy; první, generující sinusový nebo trojúhelníkový průběh a ...
 • Implementace komunikačního scénáře využívajícího Data distribution service a hodnocení bezpečnosti 

  Frollo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na problematiku middleware vrstvy v distribuovaných systémoch. Uvádza typicky používané komunikačné protokoly a štandardy, ktoré na tejto vrstve pracujú. Jej užšie zameranie je z hľadiska ...
 • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

  Bučko, Kristián
  V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...
 • Kybernetická bezpečnost v systémech typu publish-subscribe 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá službou distribúcie dát a je rozčlenená na tri časti. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické poznatky o službe distribúcie dát. Postupne je v tejto časti predstavený model využívaný v službe ...
 • Metody kompenzace nesymetrií kvadraturního demodulátoru 

  Povalač, Karel
  Kvadraturní modulátor (demodulátor) je používán ve vysílací (přijímací) části mnoha zařízení. Nežádoucí parametry mohou ovlivňovat amplitudu, fází nebo stejnosměrný offset modulátoru (demodulátoru). Kompenzování těchto ...
 • Přesný funkční generátor 

  Snopek, Petr
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat koncept funkčního generátoru s číslicovou syntézou řízeného mikroprocesorem, který by kromě základních funkcí (sinus, obdélník, pila) umožňoval generování libovolných průběhů uložených ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a navrhnout přímý číslicový syntezátor s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení je řízeno z PC rozhraním USB. Zařízení ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této semestrální práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a s návrhem přímého číslicového syntezátoru s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení bude řízeno z PC přes RS232. ...
 • Přímý frekvenční číslicový syntezátor s externí synchronizací 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou přímé frekvenční číslicové syntézy. V úvodu práce je vysvětlen princip a uvedeny základní vlastnosti této metody generování signálu. Rozebrány jsou především dopady na čistotu spektra ...
 • Řídicí mikroprocesorový systém s kmitočtovým syntezátorem pro KV radiostanici 

  Povalač, Aleš
  Práce je zaměřena na vývoj bloků amatérské krátkovlnné radiostanice. V úvodu popisuje základní požadované funkce, vlastnosti a parametry. Je uveden kmitočtový plán radioamatérských pásem včetně druhů provozu. V druhé části ...
 • Vysokofrekvenční obvodový analyzátor s DDS 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se nejdříve zabývá základními principy obvodových analyzátorů a potom postupně přechází na návrh koncepce polyskopu, jako speciálního případu skalárního obvodového analyzátoru, určeného pro měření modulové ...