Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...
 • Demonstrace grafových algoritmů 

  Varadinek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro demonstraci a vizualizaci některých grafových algoritmů. Aplikace uživateli umožňuje vytvořit graf, ohodnotit hrany nebo pojmenovat a rozmístit vrcholy. Nad takto ...
 • Grafy, grafové algoritmy a jejich využití 

  Pavlásek, Ondřej
  Práce predstavuje text zamerený na problematiku teorie grafu, popisuje jednotlivé grafové algoritmy a charakterizuje jejich praktické použití. Shrnuje výhody a nevýhody každého z nich a podává vysvětlení, který je vhodný ...
 • Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky 

  Fiedor, Jan
  Protože komplexnost systémů pořád roste a s tím také riziko výskytu chyb, je potřeba tyto chyby efektivně a spolehlivě opravovat. U řady systémů reálného času tato potřeba platí dvojnásob, jelikož byť jediná chyba může ...
 • Řešitel hry griddlers 

  Balcárek, Lukáš
  Hlavním motivem této práce je logická hra Griddlers, na které jsou ukázány různé postupy pro hledání správného řešení. Pro nalezení řešení daného zadání se používají neinformované a informované algortimy, které jsou ...
 • Teorie grafů - implementace vybraných problémů 

  Stráník, František
  Tato práce je zaměřena na seznámení se základními problémy z oblasti teorie grafů. Jsou zde popsány základní pojmy i složitější problémy. Jedna část práce je zaměřena na práci s jednotlivými typy grafů. Začíná se s jednosměrně ...