Now showing items 1-20 of 21

 • Adaptive Goertzel's Algorithm for DFT Computation with Higher Accuracy 

  Levicky, D.; Drutarovsky, M.; Galajda, P.; Kocur, D.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-04)
  In this paper the adaptive Goertzel's algorithm applied for required DFT coefficient computation in the harmonic analyser is described. This algorithm utilizes effective combination of the synchronous DFT and window method. ...
 • Algorithms for Fast Computing of the 3D-DCT Transform 

  Fryza, T.; Hanus, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  The algorithm for video compression based on the Three-Dimensional Discrete Cosine Transform (3D-DCT) is presented. The original algorithm of the 3D-DCT has high time complexity. We propose several enhancements to the ...
 • Feature Extraction in Radar Target Classification 

  Kurty, J.; Nebus, F.; Kus, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  This paper presents experimental results of extracting features in the Radar Target Classification process using the J frequency band pulse radar. The feature extraction is based on frequency analysis methods, the discrete-time ...
 • Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency 

  Sysel, Petr; Rajmic, Pavel (SpringerOpen, 2012-03-22)
  The paper deals with the Goertzel algorithm, used to establish the modulus and phase of harmonic components of a signal. The advantages of the Goertzel approach over the DFT and the FFT in cases of a few harmonics of ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • Invisible Image Watermarking using Frequency Domain Feature Points 

  Pacura, Dávid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  For robust invisible watermarking scheme for images, it is crucial to withstand both malicious and common image manipulations (e.g. JPEG compression, pixel jittering or cropping). In this paper, local image features are ...
 • Kompresní techniky statického obrazu 

  Jirounek, Matěj
  Bakalářská práce pojednává o dnes používaných kompresních technikách statického obrazu, o jejich základních principech, výhodách a nevýhodách v oblasti použití a jejich vzájemném porovnání. Práce je rozdělena do sedmi ...
 • Multiplatformní přehrávač zvukových signálů 

  Šenovský, Jiří
  Tato práce se bude zaobírat návrhem multiplatformní aplikace pro nahrávání zvukového signálu. Zvukový signál bude zobrazen v časové ose, která poslouží k výpočtu frekvenční charakteristiky daného signálu. Tento výpočet se ...
 • Neviditelné značení digitálních signálů 

  Pacura, Dávid
  Cílem téhle práce je navrhnutí nových technik pro robustní neviditelné značení digitálních signálů. Nejdříve je prezentován současný stav tohoto odvětví a dostupné softwarové řešení. Poté následuje návrh několika algoritmů ...
 • Praktické ukázky zpracování signálů 

  Hanzálek, Pavel
  Práce se zaměřuje na problematiku zpracování signálů. Pomocí praktických ukázek se snaží ukázat využití jednotlivých operací zpracování signálů z praktického hlediska. Pro každou z vybraných operací zpracování signálů je ...
 • Semianalytický výpočet koeficientů Fourierovy řady 

  Hégr, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá semianalytickým výpočtem koeficientů Fourierovy řady. Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro program TKSL/C. Obsahuje teorii Fourierovy řady a Fourierovy transformace. V další ...
 • A Sequential Circuit-Based IP Watermarking Algorithm for Multiple Scan Chains in Design-for-Test 

  Liang, W.; Sun, X.; Ruan, Z.; Long, J.; Wu, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  In Very Large Scale Integrated Circuits (VLSI) design, the existing Design-for-Test(DFT) based watermarking techniques usually insert watermark through reordering scan cells, which causes large resource overhead, low ...
 • Spectral Representation of Discrete-Time Signals and Its Educational Aspects 

  Biolková, Viera; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-09)
  Some opinions how to understand and teach spectral representation of discrete-time (DT) signals are discussed in this contribution. There are two excessive ways often used in the educational process. The first one presents ...
 • Srovnání formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Koláček, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním formátů pro ztrátovou kompresi obrazu. Kapitoly práce popisují principy komprese obrazu a samotné ztrátové formáty. Konkrétně se jedná o ztrátové formáty JPEG, JPEG 2000, JPEG XR ...
 • Světlem ovládané biomolekuly 

  Planer, Jakub
  Tato práce je zaměřena na molekulárně dynamické simulace umělého fotocitlivého iontového kanálu a AFM hrotu. Při sestavování modelu iontového kanálu byly použity DFT metody pro reparametrizaci silového pole GAFF popisující ...
 • Testovací modul pro vybranou část standardu IEEE 802.1Q 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá analyzováním IEEE 802.1Q standardu TSN skupiny a návrhem testovacího modulu. Testovací modul je napsán v jazyku VHDL a je možné jej implementovat do Intel Stratix® V GX FPGA (5SGXEA7N2F45C2) vývojové ...
 • Transformace obrazu 

  Novák, Radim
  Cílem této práce je seznámit čitatele se dvěmi základními geometrickými transformacemi ve 2D prostoru změnou rozlišení a s tím souvisejícím převzorkováním obrazu a rotací obrazu. Je zde vysvětlena tématika jasové interpolace, ...
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...
 • Verifikace metadat zvukových záznamů 

  Přerovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický ...
 • Vytvoření Vamp pluginu pro aplikaci Sonic Visualiser 

  Pilát, Peter
  V mojej bakalárskej práci sa venujem získavaniu informácií z hudby, spôsobom, akými je možné ich získavať, aspektom hudobných informácii a tiež samotnej aplikácii daných metód. Následne analyzujem obsahovo orientované ...