Now showing items 1-5 of 5

 • Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá návrhem WiFi stanice pro připojení senzorů a ovladačů s připojením do sítě IoT. Stanice využívá WiFi modul ESP8266. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se stanice skládá. Práce zahrnuje ...
 • Domácí meteostanice využívající Raspberry Pi 

  Špringer, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navržení a vytvoření domácí meteostanice s využitím platformy \raspi{}. Meteostanice je členěna na výpočetní a senzorovou část. Senzorová část meteostanice je realizována bezdrátovým modulem, ...
 • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...
 • Vzdáleně řízený termostat 

  Závodný, Vilém
  Cílem práce je porozumět vyráběným termostatům a navrhnout vlastní termostat tak, aby umožňoval většinu základních možností klasických termostatů a navíc nastavení a správu přes webové rozhraní. Jedná se tedy o realizaci ...
 • Zahradní počítač 

  Štrba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je na základě současných řešení zahradních počítačů navrhnout a zrealizovat zahradní počítač s moderním grafickým uživatelským rozhraním. Práce se zaměřuje nejen na fyzické součásti takového ...