Now showing items 1-6 of 6

 • Depozice a analýza tenkých vrstev DLC 

  Rudolf, Miroslav
  Diplomová práce nastiňuje problémy spojené s výrobou a analýzou tenkých vrstev DLC:H. Tyto vrstvy jsou ve středu zájmu mnoha vědeckých pracovníků již po několik desetiletí. V současné době existuje mnoho technik pro přípravu ...
 • Moderní metody povrchové úpravy podvozkových čepů s ohledem na únavovou životnost 

  Franc, Petr
  Bakalářská práce je vypracovaná v rámci studia obor B-SSZ Stavba strojů a zařízení. Analyzuje vliv povrchové úpravy na únavovou ivotnost čepu. V tomto směru nebyla zatím provedena ádná konkrétní systematicky vedená analýza, ...
 • Selektivní růst kovových materiálů. 

  Šimíková, Michaela
  Diplomová práce pojednává o studiu selektivního růstu tenkých vrstev kobaltu na Si(111) s tenkou vrstvou oxidu křemičitého na mřížkách, které byly vytvořeny metodou fokusovaného iontového svazku, a o růstu a morfologii ...
 • Snižování mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu 

  Kučera, Pavel
  Tématem této práce jsou mechanické ztráty ve ventilovém rozvodu. Účelem práce je popsat vznik jednotlivých ztrát a jejich možné snížení. Hlavním činitelem vzniku ztrát je tření. Výsledkem práce je poukázat na možné metody ...
 • Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií 

  Doubrava, Marek
  Předkládaná práce je zaměřena na studium DLC vrstev 3. generace vyráběné firmou Platit a.s. Vrstvy jsou deponovány během nereaktivního filtrovaného PVD obloukového procesu. Cílem je zjistit vliv záměny držáku substrátu s ...
 • Tenké vrstvy plazmového polymeru na kovových substrátech 

  Mach, Pavel
  Tato práce je v teoretické části zaměřena na povrchové úpravy, jejich hodnocení z hlediska vzhledových vlastností, plazmochemickou depozici z plynné fáze a na analýzu tenkých vrstev připravených plazmovou polymerací. V ...