Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza řídících protokolů využívaných v průmyslových aplikacích 

  Horych, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o řídicích protokolech využívaných v průmyslových aplikacích. Vysvětluje pojmy distribuovaný řídicí systém, řídicí protokol a zabývá se vlastnostmi, strukturami rámců a způsoby komunikace ...
 • Android Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí USB senzoru a následné odesílání dat do centrální databáze 

  Navrátil, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi využití přenosných zařízení, především mobilních telefonů a tabletů podporující technologii USB OTG, pro odečítání údajů z chytrých elektroměrů. K tomuto účelu byla v praktické části práci ...
 • Aplikace pro obsluhu měřicích zařízení v energetice 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zaměřuje na problematiku vývoje aplikací s procesory ARM na operačním systému Linux. Používá cloudových hostingů s virtualizačními kontejnery k automatizaci překladu, testování a nasazení aplikace. Aplikace ...
 • Chytrá domácnost – knihovna pro sběr dat 

  Tomiczek, Roman
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwarové knihovny pro agregaci dat z elektroměrů a zasílání dat do centrální stanice. Jsou popsány nejvíce používané protokoly v inteligentních sítích. Práce se detailněji zabývá ...
 • Demonstrační úloha zaměřující se na problematiku Smart Metering 

  Gregor, Filip
  Diplomová práce se zabývá technologií PLC a problematikou Smart Metering. Teoretická část popisuje princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování ...
 • Implementace zabezpečení do DLMS protokolu 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku zabezpečení pro chytré elektroměry podle specifikace DLMS Security Suite. Kromě využití standardu je v práci popsaná problematika adresování, jako jsou klientské a serverové adresy, včetně ...
 • Informační bezpečnost v energetice 

  Straževský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zranitelností protokolu DLMS/COSEM, realizací útoku DoS (odepření služby) a zátěžových testů za využití testovacích prvků chytré energetické sítě, konkrétně elektroměrů. Práce ...
 • Simulátor DLMS koncentrátoru 

  Buš, Ondřej
  Práce se zaměřuje na problematiku chytrých elektroměrů a datových koncentrátorů. V první části práce lze nalézt úvod do DLMS/COSEM. Zde jsou vysvětleny základní principy a nástroje komunikace pomocí DLMS protokolu. Dále ...
 • Zátěžový analyzátor pro energetické sítě 

  Trávník, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, složené z webové aplikace a webového serveru. V teoretické části je rozebrán protokol DLMS a specifikace COSEM, útoky na odepření služeb, nástroje, které útoky dokáží ...
 • Zátěžový generátor zpráv DLMS/COSEM 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku Smart Meteringu, konkrétněji specifikaci DLMS/COSEM. V práci jsou popsány nejdůležitější části standardu a jeho využití v chytrých sítích. Nejprve je rozebrán protokol DLMS, který zajišťuje ...