Now showing items 1-12 of 12

 • 3D skener pro výukové účely 

  Romanovský, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 3D optického skeneru využívajícího metody projekce strukturovaného světla. Cílem této diplomové práce je demonstrovat principy a procesy 3D skenování s využitím projektoru DLP ...
 • Alternativní metody v kryptografii 

  Hampl, Dalibor
  V první části této bakalářská práce je vysvětleno, co je to obecně kryptografie, dále je všeobecně rozebrána problematika současných šifrovacích metod. Patří mezi ně asymetrické, symetrické a hybridní šifrovací metody. ...
 • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

  Blahút, Jozef
  Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...
 • Design projektoru 

  Zvědělík, Libor
  Tato práce řeší proces navrhování projektoru, splňující technologické, konstrukční, funkční a estetické požadavky. K řešení daného problému bylo použito historické, technické a designérské analýzy daného produktu. Výsledkem ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Nástroj pro ochranu výkresů AutoCAD 

  Smejkal, Adam
  Cílem práce je vytvořit nástroj, který umožní chránit citlivá data výkresů tvořených v programu AutoCAD 2016 pomocí principů využívaných systémy pro správu přístupových práv k informacím, známých pod zkratkou IRM. Zabývá ...
 • Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení 

  Drápalíková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu ochrany dat pomocí technologie Data Loss Prevention pro konkrétní organizaci. Teoretická část se věnuje problematice dat ve firemním prostředí a samotné technologii DLP. Práce ...
 • Řešení interních hrozeb v managementu bezpečnosti informací 

  Trčka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou interních hrozeb v organizaci a jejich omezení za pomocí implementace DLP systému. První část práce rozebírá systém řízení bezpečnosti informací a jeho náležitosti se zaváděním ...
 • Řízení externích zařízení na macOS s cílem zabránit úniku dat 

  Zuzelka, Jozef
  Práca sa zaoberá problematikou kontroly a blokovania externých zariadení v operačnom systéme Apple macOS za účelom ochrany pred únikom citlivých dát. Implementované riešenie ukazuje zvolené prístupy pre blokovanie externých ...
 • Stavba DLP 3D tiskárny 

  Brandejs, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou DLP 3D tisku a návrhem tiskárny založené na této technologii. Součástí je náhled do různých metod 3D tisku, popis jejich funkce, porovnání vlastností a objasnění, čím je DLP tisk zajímavý ...
 • Vizualizace obličejové mimiky pro robotickou hlavu 

  Pospíchal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím zpětné projekce pro vizualizací mimiky sociobota. Je navržena a implementována kalibrace obrazu k zamezení deformace a změny jasu promítaného obrazu způsobenou zakřivením projekční plochy. ...
 • Vývoj procesních parametrů pro technologii 3D tisku stereolitografii 

  Vítek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních procesních parametrů s cílem dosažení vysoké pevnosti s DLP (digital light processing) 3D tiskárnou Solflex 650 a pro materiál Detax Solflex model. V rešeršní části práce ...