Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad pózy kamery z přímek pomocí přímé lineární transformace 

    Přibyl, Bronislav
    Tato disertační práce se zabývá odhadem pózy kamery z korespondencí 3D a 2D přímek, tedy tzv. perspektivním problémem n  přímek (angl. Perspective- n -Line, PnL). Pozornost je soustředěna na případy s velkým počtem čar, ...
  • Volba a nasazení ERP systému 

    Rozmahel, Ivan
    Diplomová práce na téma Volba a nasazení ERP systému, si klade za cíl objasnit základní principy související s podnikovými informačními a řídicími systémy a podnikovými procesy z pohledu výroby. Zabývá se teoretickým popisem ...