Now showing items 1-20 of 20

 • Časomíra letu v ultralehkém letadle/vrtulníku 

  Široký, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem vestavěného systému pro ultralehká letadla a vrtulníky. Cílem je navrhnout systém, který by umožnoval měřit a zaznamenávat délku jednotlivých letů. Jedná se tedy o elektronický palubní ...
 • Distribuce síťového provozu na více-jádrové procesory 

  Straňák, Peter
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a popis implementace ovladače pro platformu NetCOPE. Tento ovladač má poskytovat rychlé přenosy mezi hardwarem a softwarem i více-vláknovým aplikacím. Driver je určen pro operační ...
 • Elektronický modul pro akustickou detekci 

  Maršál, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického modulu pro akustickou detekci. Modul má za úkol detekovat předem definované akustické signály pomocí na ně naučeného klasifikačního modelu. Modul slouží ...
 • Implementace přijímače a vysílače protokolu RMAP do FPGA 

  Walletzký, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací řadičů protokolu RMAP používaného pro přístup do paměti mezi koncovými uzly sítě SpaceWire. V teoretické části seznamuje se sítí SpaceWire, poté podrobně popisuje protokol RMAP a ...
 • Komunikace na čipu ADSP-SC58x 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem komunikace mezi jádry SHARC a ARM na platformě ADSP-SC58x, konkrétně mezi bare-metal a Linuxovými aplikacemi na čipu ADSP-SC589. Pro komunikaci jsou nastíněny současné možnosti synchronizace a ...
 • Komunikace s FPGA obvody pomocí DMA PL330 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací komunikace s FPGA pomocí obvodu PL330. Pro zvolené řešení byly implementovány dva jaderné moduly v jazyce C pro OS Linux. Tyto moduly poskytují rozhraní pro efektivní komunikaci ...
 • Měření rychlých proudových změn částicového svazku urychlovače LHC 

  Král, Jan
  Striktní nároky na systémy ochrany a zabezpečení LHC vyžadují vylepšené metody detekce rychlých ztrát částicového svazku. Rychlý proudový transformátor (FBCT) je měřicí přístroj poskytující informaci o intenzitě shluků ...
 • Měřicí modul s A/D převodníkem se současným vzorkováním 

  Křížek, Miroslav
  V práci je navržen modul pro sběr analogových akustických signálů ze snímačů. K digitalizaci těchto signálu je použit přesný A/D převodník ADS1287 od firmy Texas Instruments s rozlišením 24 bitů. K ovládání tohoto A/D ...
 • Návrh a implementace komponenty pro komunikaci s PCI rozhraním 

  Janoušek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komponenty zprostředkovávající komunikaci s PCI sběrnicí dalším uživatelským komponentám. Návrh je veden tak, aby došlo k výraznému zjednodušení komunikačního protokolu mezi navrženou ...
 • Obsluha paměťového systému pro platformu Colibri XScale PXA270 

  Mačišák, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje platformu Colibri XScale PXA270, analyzuje možnosti využití DMA přenosů na této platformě a popisuje principy práce s paměťmi typu flash a SDRAM. Práce obsahuje návrh a implementaci firmware ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Podpora DMA pro rodinu mikrokontrolerů HCS08 

  Novosád, Adrián
  Vestavěné systémy jsou jednoúčelové systémy určené k vykonávaní specifických úloh, díky čemuž je možné je ve fázi návrhu optimalizovat pro co nejmenší cenu a plochu na čipu. Tímto lze zvýšit spolehlivost a výkon výsledného ...
 • Polymerní nanokompozity na bázi PMMA 

  Kostková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí ...
 • Prostředí pro verifikaci DMA řadičů v jazyku SystemVerilog 

  Zachariášová, Marcela
  V dnešních hardwarových návrzích se verifikační techniky používají pro ověřování funkcionality dílčích komponent i komplexních systémů. Tato bakalářská práce se zabývá verifikací DMA řadičů. Jsou popsány teoretické principy ...
 • Přenesení Netflow/Combo6 sondy z Linuxu do FreeBSD 

  Grešša, Pavol
  Práce se zaobírá a řeší problém vývoje ovladačů na operační systém FreeBSD a rozebírá jednotlivé kroky nutné k jejich implementaci. Dále popisuje modularitu ovladačů a základní technologie používané v tomto operačním ...
 • Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace 

  Zbončák, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) ...
 • VGA grabber pro FITkit 

  Lojda, Jakub
  Práce pojednává o možnostech realizace VGA grabberu pro přípravek FITkit. Text je zaměřen na softwarové i hardwarové možnosti realizace. Úvod zavádí čtenáře do teorie dané problematiky. Následně práce uvádí několik možností ...
 • Vliv přídavku vícesměrně orientované výztuže na mechanické vlastnosti materiálu pro přípravu celkově snímatelných náhrad 

  Kolářová, Eva
  Tato Diplomová práce se zabývá vlivem vyztužení na mechanické vlastnosti materiálu pro přípravu snímatelných náhrad. Pro testování byly použity tři sady vzorků: PMMA pryskyřice, PMMA pryskyřice s Dentapreg Mesh výztuží a ...
 • Vysokorychlostní paketové DMA přenosy do FPGA 

  Kubálek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací, testováním a měřením firmwarového modulu pro čip FPGA, který zajišťuje DMA přenosy síťových dat z RAM počítače do samotného čipu na síťové kartě. Tyto přenosy jsou prováděny přes ...
 • Vysokorychlostní paketové DMA přenosy z FPGA 

  Kubálek, Jan
  Pro zařízení, která na počítačových sítích zajišťují monitorování provozu a umožňují údržbusítě, může být problémem nedostatečná rychlost přijímání dat pro analýzu. Aby dokázalozařízení monitorovat síť s vysokou datovou ...