Now showing items 1-8 of 8

 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení 

  Pecháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad ...
 • Bezdrátový přenos signálu rozhraní DMX512 

  Polóni, Pavol
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci systému pro bezdrátový přenos signálu DMX 512, který je primárně navržen pro řízení světelných efektů. Jeho elektrická specifikace vychází ze standardu EIA485. Textová část práce ...
 • The Lighting system for auditorium 

  Novák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper sums up the implementation of a cost effective lighting system, which cannot be realized directly using DMX512 due to its limited performance. The implementation consists of the network topology and the end ...
 • Miniaturizace a zvýšení dosahu modulu W-DMX v1.0 

  Rojček, Martin
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout bezdrátový systém, který by byl primárně určen pro použití v oblasti světelné techniky. Umožnil by bezdrátové propojení světelných zařízení komunikujících protokolem DMX512 prostřednictvím ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Počítačové rozhraní pro ovládání inteligentních světel pomocí protokolu DMX-512 

  Fučík, Stanislav
  Bakalářskáprácesezabývávytvořenímgrafickéhorozhraníproovládánísvětelnétechniky za použití protokolu DMX512. Grafické rozhraní je realizováno, jako webová aplikace (frontend), která komunikuje skrze API s konzolovou aplací ...
 • Reklamní LED RGB trubice s ovládací jednotkou 

  Frelich, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem světelných LED RGB trubic, které je možné řídit pomocí asynchronní linky. Barvu svitu LED trubic lze řídit v několika jejich částech. Dále je navržena ovládací jednotka pro řízení LED trubic, ...