Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza genů pro ribozomální RNA u variet Brassica napus (řepka olejka) 

  Dofková, Květoslava
  Brassica napus (AACC, 2n = 38) je allotetraploidním druhem, který vzešel z křížení diploidních druhů Brassica rapa (AA, 2n = 20) a Brassica oleracea (CC, 2n = 18). Cílem práce bylo provést genetickou a epigenetickou analýzu ...
 • Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis 

  Strmiska, Vladislav; Michálek, Petr; Lacková, Zuzana; Guráň, Roman; Křížková, Soňa; Pompeiano Vaníčková, Lucie; Zítka, Ondřej; Stiborová, Marie; Eckschlager, Tomáš; Klejdus, Bořivoj; Pacík, Dalibor; Tvrdíková, Eliška; Keil, Claudia; Haase, Hajo; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (FEBS Press, 2019-05-31)
  DNA hypermethylation is one of the most common epigenetic modifications in prostate cancer (PCa). Several studies have delineated sarcosine as a PCa oncometabolite that increases the migration of malignant prostate cells ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů 

  Sikorová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v sekvencích DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. První část práce obsahuje náhled na strukturu DNA, expresi genetické informace, podrobnější rozbor CpG ...