Now showing items 1-2 of 2

  • Framework na testování DNS serverů 

    Novák, Martin
    Tato práce se zabývá úpravami frameworku určeného pro testování DNS serverů. Framework je vyvíjen sdružením NIC.CZ a slouží především pro testování jejich DNS serveru Knot DNS. Cílem této práce jsou úpravy frameworku, které ...
  • Lokalizace stanic v síti Internet pomocí systému pro překlad doménových jmén 

    Dvořák, Petr
    Tato práce popisuje různé systémy, které slouží k predikci zpoždění mezi stanicemi. Zaměřuje se jak na systémy využívající k predikci zpoždění umělých souřadnicových systémů, tak na systémy, které využívají fyzická měření ...